Право

Венцислав Л. Петров, „Наследяване на задължения и отговорност за завети“

10
Венцислав Л. Петров, „Наследяване на задължения и отговорност за завети“

Монографията на д-р Венцислав Л. Петров, изд. Сиела, 2020, е изключително ценен аналитичен труд, посветен на актуална и важна материя, каквато е наследяването на задължения, проблеми на приемството в задълженията на наследодателя и удовлетворяване на кредиторите. Специално място е отделено на въпросите за отговорността за заветите.

Разбира се, подходено е чрез исторически и сравнителноправен анализ, както и действащата понастоящем система за удовлетворяване на кредиторите и заветниците, със съответни предложения de lege ferenda.

Монографията е структурирана в четири големи глави с подтеми, обобщаващо заключение и библиография:

Глава първа: Развитие и обща характеристика на наследяването на задължения;

Глава втора: Задължения, които се включват в наследството;

Глава трета: Субекти върху които преминава задължението след смъртта на носителя му;

Глава четвърта: Последици от наследяването на задължения. Възникване на отговорност за заветите. Обем и реализация на отговорността за наследствените дългове и за заветите;

Наред с проблема за наследяването на дълг, е разгледана много детайлно отговорността на правоприемниците на починалото лице спрямо заветниците, който е много интересен и практически важен. Както е известно, задълженията на едно лице преминават към неговите универсални правоприемници, но неговите частни правоприемници в никоя хипотеза не придобиват наследствените дългове.

Препоръчвам!

10
Уникален
Резюме

Монографията на д-р Венцислав Л. Петров, изд. Сиела, 2020, е изключително ценен аналитичен труд, посветен на актуална и важна материя, каквато е наследяването на задължения, проблеми на приемството в задълженията на наследодателя и удовлетворяване на кредиторите. Специално място е отделено на въпросите за отговорността за заветите. Разбира се, подходено е чрез исторически и сравнителноправен анализ, както и действащата понастоящем система за удовлетворяване на кредиторите и заветниците, със съответни предложения de lege ferenda.

  • Правна
    10
  • Актуална
    10
  • 10
Следващ Рута Сепетис, „Сол при солта“
Предишен Елиф Шафак, „10 минути и 38 секунди в този странен свят“

Сходно съдържание

0 коментара

Все още няма коментари!

Може да сте първия да коментирате!

Оставете коментар

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *