Право

Галина Николова, Производството по чл. 51 ЗН. Процесуални предизвикателства и проблеми, Сиела, 2022

Галина Николова, Производството по чл. 51 ЗН. Процесуални предизвикателства и проблеми, Сиела, 2022

Галина Николова, Производството по чл. 51 ЗН. Процесуални предизвикателства и проблеми, Сиела, 2022

Монографията на д-р Галина Николова (районен съдия) е посветена на производството по чл. 51 ЗН като охранително производство на безспорна съдебна администрация на граждански отношения, което производство бива все по-често прилагано в практиката, поради спецификата на актуалната икономическа (и не само) ситуация.

В разработката са обхванати за първи път всички аспекти на процедурата, теоретичните постановки, практиката и възможните усложнения и предложения de lege ferenda.

Приема се, че по своите процесуални характеристики и предмет производството по чл. 51 ЗН е производство на безспорна съдебна администрация на граждански отношения извън посочените в Част шеста на ГПК „Охранителни производства“, от категорията на т.нар. ненаименовани производства, но развиващо се процесуално сходно на тях и в рамките на което всяко заинтересовано лице има право да поиска от съда да определи срок на наследника, да упражни личното си субективно, преобразуващо наследствено право да приеме или да се откаже от наследството на наследодателя си, като в случай на неупражняване на това право, след като е редовно уведомено за определения от съда срок, губи правото да приеме наследството и определението на съда се вписва в нарочната книга на съда по местооткриване на наследството (стр. 28).

Монографията е изключително полезна за практикуващите юристи и единствена актуална разработка, посветена на точно този проблем.

Следващ Васил Петров, Приемане на наследството по опис, София, 2023, изд. Сиби
Предишен Дейвид Лоуентал, "Миналото е чужда страна"

Сходно съдържание

0 коментара

Все още няма коментари!

Може да сте първия да коментирате!

Оставете коментар

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *