Право

Ярослава Генова, „Предприятието ползвател на работници за временна работа“

8.5
Ярослава Генова, „Предприятието ползвател на работници за временна работа“

В съвременното трудово право актуален се оказва един правен феномен, наричан жаргонно от HR-и най-вече „лизинг на персонал“. Разбира се, няма как да има „лизинг“ на служители, всъщност става дума за едно сложно триъгълно правоотношение между предприятие за временна работа, временни работници/служители и предприятие ползвател, които правоотношения са уредени с поредица договори (търговски и трудови) помежду им и редица специални изисквания на закона.

Изследването на Ярослава Генова  „Предприятието ползвател на работници за временна работа“, публикувано от Сиела през 2019 е пълно, задълбочено и ценно, защото изяснява не само понятията, а прави сериозен анализ на множеството права и задължения на участниците в това сложно правоотношение, на проблемите, които възникват в практиката, като често тезите са подплатени с актуална съдебна практика, богата цитирана литература и съпоставки между различни изследвания в правната теория.

Ценно в изследването е направеният исторически преглед на възникването и промените в трудовото право като цяло, а и в контекста на временната работа и изпращането на работници/служители за временна работа при предприятие ползвател. Разбира се, също изключително полезно е и точното позоваване на аналогични правни институти и явления в други правни системи и различните решения, които са се наложили там в теорията и практиката.

И един интересен цитат:

Великата френска революция проправя път на стопанския либерализъм. Правната форма на отношенията между носителя и потребителя на работната сила е договорът за наем на работа (location-conductio operarum), който от края на XIX в. все по-често започва да се назовава и „трудов договор“. Страните по него се определят съответно като работник и работодател. Работодателят обаче първоначално много често е обозначаван като патрон, като господар. Това което го доближава до господаря робовладелец, е използването на чуждата работна сила за свои цели и при определени и контролирани от него условия, т.е. зависимият характер на възлагания труд. Това, което принципно различава работодателя от господаря на роби, е правният способ, по който е постигнато използването на работната сила – с доброволно получено съгласие от работника срещу обещаната контрапрестация, т.е. наемното основание за полагането на зависимия труд…“7

(Ярослава Генова, „Предприятието ползвател на работници за временна работа“, Сиела, 2019, стр. 25)

8.5
Страхотен
Резюме

Изследването на Ярослава Генова „Предприятието ползвател на работници за временна работа“, публикувано от Сиела през 2019 е пълно, задълбочено и ценно, защото изяснява не само понятията, а прави сериозен анализ на множеството права и задължения на участниците в това сложно правоотношение, на проблемите, които възникват в практиката, като често тезите са подплатени с актуална съдебна практика, богата цитирана литература и съпоставки между различни изследвания в правната теория.

  • Правна литература
    8
  • Трудово право
    9
  • 9
Следващ Джек Лондон, „Мартин Идън“
Предишен „Леденият дворец“, Франсис Скот Фицджералд

Сходно съдържание

0 коментара

Все още няма коментари!

Може да сте първия да коментирате!

Оставете коментар

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *