Жозе Родригеш Душ Сантош

10
Жозе Родригеш Душ Сантош, „Мъжът от Константинопол“, изд. къща „Хермес“, 2016
Цитати

Жозе Родригеш Душ Сантош, „Мъжът от Константинопол“, изд. къща „Хермес“, 2016

„…Животът не е лесен, Калуст — въздъхна примирено баща му. — Нашият народ е древен и от него произлизат богати и