Добре дошли на страницата! Това е моят Читателски дневник! Един отдавна планиран проект, който най-накрая е факт сега – блогът е от м. август 2020 г.

Блогът е некомерсиален, а на любител на литературата, аматьорски и без претенции. Споделени са изцяло лични, субективни виждания и отношение към прочетеното – позитивно, възторжено или не…Удоволствие е споделянето на отзиви за прочетени книги и автори, така също ваши коментари и ривюта, критики или други текстове (като гост-автори) са добре дошли на страницата.

Името ми е Даниела Симеонова – Коруджиева, по професия съм адвокат, член на Софийската адвокатска колегия (САК), д-р на СУ „Св. Кл. Охридски“ по направление културно наследство.

Аз съм авторът на тези кратки резюмета, рецензии, коментари и други погледи към литература, философия, правна теория и други текстове, които споделям публично тук. Аз съм, която подбирам и ценните цитати и мисли на писатели, философи и съвременни мислители, които събрани и селектирани от мен са публикувани тук в съответната категория.

Материалите в сайта Читателски дневник са изцяло авторски и отразяват личното отношение на автора – на адв. Даниела Симеонова – Коруджиева.

Aвтор съм и на публикации в областта на правото, авторските права и интелектуалната собственост, културните права, културното наследство и политика, които споделям в професионалния си сайт law-firm-bg.com.

Публикациите  и цялото съдържание, разбира се, е защитен продукт по смисъла на ЗАПСП – а именно –  самият софтуерен продукт ведно с дизайна на приложението, чрез който се реализира ползването на защитено авторско съдържание и самото съдържание – авторски произведения  (автор Даниела Симеонова-Коруджиева) – текстове, ривюта, статии, коментари, снимки  (фотографски материали), отделни елементи, други анимирани елементи, графики, HTML код, бази данни, подбор и съставителство и др.

Добре дошли и приятно четене!